Susann Larzon – Textil

 

19 september – 20 oktober 2020

Susann Larzon

Rya variabler

Susann Larzon

Ryatekniken är utgångspunkten i min textila skapande process, genom att arbeta experiementellt med traditionellt ullgarn, återvunna material av siden, mocka och hästtagel.
De slutgiltiga verken visar inga märkbara spår av ursprunget rya.

Susann Larzon

CV Susann Larzon