Sophia Wallgren

 
6 april – 7 maj 2019

Sophia Wallgren

Mycket verkstad

Sophia Wallgren − keramik

Utställningen Mycket verkstad är en utveckling på arbetet med tummade och ringlade kärl som Sophia Wallgren har jobbat med de senaste åren. Hon låter några av föremålen vara fullt användbara, medan andra har fått sin funktion strypt, dock med bruksföremålets form i behåll.

Sophia WallgrenUtställningsdesignen kretsar kring upphängning. Det har varit centralt för hur många av föremålen har formgetts och hur de är placerade i rummet. Materialet till hyllorna är till stor del hittat i soporna samt är sådant som Wallgren samlat på sig. Tillgången till materialet har till stor del fått styra hur utställningen ska utformas. Tråden är en komponent som Wallgren länge har intresserat sig för, det är lite material, men den kan kan uppta ett stort utrymme.

Föremålen är tummade, ringlade och kavlade i stengodslera, vit porslinslera och svart porslinslera.

Sophia Wallgren har jobbat med lera sedan 2001. Hennes verksamhet har gått genom olika stadier, från början handlade det nästan uteslutande om drejade bruksföremål, numera ringlar och tummar hon objekt som är på väg bort från bruksföremålen. Materialen är oftast stengods och porslin. Under många år var hon medlem i 125 Kvadrat, numera är hon gästmedlem hos Kaolin. Utöver den keramiska verksamheten jobbar hon också med undervisning och är utbildad lärare i bild och design. Hon är utbildad bland annat på Nyckelviksskolan och Konstfack.

Sophia Wallgren

CV Sophia Wallgren

Postad i