Mathias Wilson

21 september – 22 oktober 2019

Under Pressure

Mathias Wilson – Smide

I mitt skapande vilar jag på en gedigen kunskap om varmsmide och metallbearbetning. Med den kunskapen jobbar jag med järnet för att få fram skulpturala verk med fokus på kontraster, möten och linjer.

Kontrasterna kan uppstå när det idémässigt traditionstyngda järnsmidet får möta nya material och samspela med dess förutsättningar och fördomar. Eller när ett grovt ämne smitts ut till en tunn spets, först med stora tydliga slag, sedan allt mer förfinat som att järnet till slut växt den sista biten på egen hand. De möten jag helst undersöker är just de mellan kontrasterna – olika material som i sig bär med sig idéer om hur de ska användas eller framställas. När man vänder på dessa föreställningar uppstår ett intressant möte även med betraktaren.

Jag söker ofta efter flödande och obrutna linjer i mina skulpturer, linjer jag hittar i sjöfåglarnas vingslag och aikidons mjuka rörelser. I dessa former kan man se personligheter, strävan, humör eller samtal, vars betydelse kan skifta över tid och med betraktarens egna ögon. Det är statiska verk men ändå alltid är i förändring. De är laddade med bekymmersfri grace och dold styrka, helt i balans men samtidigt i en tyst strid med sig själva, som om de varit levande och blivit frusna mitt i en rörelse.

Många idéer kommer till mig under
arbetet med mina brukssmidesprodukter där sånt som plötsligt hamnat framför mig
kan inspirera och dra processen vidare – en idé från en halvfärdig bit till ett
annat projekt, spillmaterial från en beställning eller genom att använda ett
verktyg jag precis upptäckt. Det är upptäckarlust blandat med en vilja att
utmana mitt eget hantverkskunnande och konventionerna kring materialet som
driver mig framåt.

Mathias Wilson

Utställningar
Separatutställningar
Eldshow                              – Rödlöga 2011
Hem Ljuva Järn                 – Galleri Hantverket 2012
Layers of Now                   – Galleri Hantverket 2015

Samlingsutställningar
Burge Gård                       – Gotland 2013
Kettelvik                           – Gotland 2018. Avslutning på en veckas workshop tillsammans med konststudenter från skolor i Amsterdam, Frankfurt och London.

Sommar- och julutställning på Galleri Hantverket 2011-2019

stalfagelsmide.se