Lotta Zetterman Englund


17 sep – 18 okt 2016

Zetterman1_2

FLISOR och FRAGMENT

av Lotta Zetterman Englund

Lotta ZettermanEfter 28 år som teaterkostymör där jag hela tiden ingått i en kollektiv process, kan jag nu arbeta vidare med mina idéer helt fritt.

Idéerna har varit många och pockat på att bli förverkligade.
Jag har låtit lusten, mina kunskaper och erfarenheter, mitt stora materialförråd
och världsläget styra när jag låtit dessa flisor och fragment växa fram.

Välkommen


LoZe

CV Lotta Zetterman Englund

Postad i