Johanna van Eldjik – Keramik

 
29 februari – 9 juni 2020

Johanna van Eldjik

Öra, ben och andra handlingar

Keramik av Johanna van Eldjik

Till Utställningen på 125 kvadrat har jag arbetat med porslinsformer med anknytning till kroppen.
Jag skulpterar och tummar fram formerna. Formerna är ett slags hybrider av skulptur och funktion.

Johanna van EldjikAtt sammanfoga olika tekniker har varit en metod för att på så sätt få fram det oväntade och få en spänning mellan det vackra och märkliga. En lösryckt del som sammansmält med en annan och blivit något eget. Hon har lekt med former och motsatser i det föreställande kontra det odefinierbara.

Jag vill få fram känslighet och styrka i objekten men även en lekfullhet. Tumningen ger en närhet till materialet som är viktig i processen och formerna till blir intuitivt även om jag nästan alltid startar arbetet utifrån en skiss. Skålformen mynnar ut i ett öra eller så startar fatet med en tumme, det går att se det på flera sätt. Ibland börjar jag arbeta med kroppsdelen och tummar ut en form från den eller så läggs den till efter att den tummade delen gjorts.

Johanna van EldjikJag har valt att arbeta i porslin och hålla objekten delvis oglaserade och delvis glaserade i skiftande ljusa toner.
I mitt arbete har klassiska porslinsfiguriner och vita marmorstatyer varit en källa till inspiration”

Johanna bor och arbetar i Göteborg där hon tills nyligen var medlem i Konsthantverkskooperativet Sintra.
Hon är utbildad på HDK i Göteborg och på Rietveld Academie i Amsterdam.

CV Johanna van Eldjik

Johanna van Eldjik