VILL DU STÄLLA UT?

Vi på 125 Kvadrat vill bidra till möjligheten för konsthantverkare och formkonstnärer att
ställa ut i Stockholm.

Skicka en presentation av dig själv och 5 bilder av dina alster till: galleri@125kvadrat.com

Två gånger om året tar vi sedan ställning till inkomna ansökningar.
Det sker sista veckan i april och sista veckan i augusti.

Postad i