Kajsa Källérus

 

17/2 – 17/3 2024

Resiliens

Drejad vas med blåaktigt skimmer i glasyren.

Resiliens handlar om långsiktighet, styrkan att hantera förändringar och förmågan att kunna
återhämta sig.

För en skog kan det innebära att klara av en storm. För ett samhälle värderar det förmågan att
hantera och återhämta sig efter en naturkatastrof eller politiska oroligheter. För en människa
handlar det om psykisk stabilitet.

Att investera i resiliens kan därför ses som en försäkring. Vi ökar våra chanser att klara av kriser
och detta kommer att ha allt mer betydelse med tanke på framtida osäkerhet och den ökade
sårbarhet som bland annat människan har orsakat.

Att öka vår kunskap om hur vi kan stärka resiliensen blir allt viktigare.

Termen är ofta kopplad till ekosystem och biologisk mångfald och där kommer mitt intresse för
hållbarhets‐ och rättvisefrågor in i processen. Under de senaste åren har jag integrerat dessa
intressen i min keramiska praktik. Val av material och tekniker görs med hänsyn till jordens
resurser och en hållbar utveckling vilket begränsar och skapar nya förutsättningar.

Samspelet mellan människa och natur är dynamiskt och komplext. Mina material kommer ur
jorden och ska kunna återgå till jorden utan att äventyra kommande generationers behov.

Just nu experimenterar jag mycket med aska och lokala råvaror i mina glasyrer. Att jobba med så
få och regionala material som möjligt känns inte bara angeläget för framtiden utan det leder mig
samtidigt bakåt i tiden, till gamla recept och metoder.

Det finns en stolthet i att förvalta ett konsthantverksarv i objekt skapade för en nutida kontext. Att
jobba med glasyrrecept som konstruerades för 900 år sedan är definitionen av långsiktighet och
en resilient investering.

matt brun kopp med glansig svart överkant.
Långsmal drejad vas med blåaktigt skimmer i glasyren.
Drejad vas med glansig mörkt brun glasyr som övergår i svart neråt.
Klotformad vas med blåaktigt skimmer i glasyren.
Postad i