Clara Dackenberg

26 februari – 29 mars 2022

Clara Dackenberg

Är hittad

av Clara Dackenberg

Jag arbetar med yxa, såg och kniv i färskt trä. Helst i björk. Hela tiden får jag öva min uppmärksamhet på vad fibrerna har att säga, de låter sig inte köras över utan vidare. Först när jag lärt mig lyssna kan jag börja föra samtal med materialet.

Träfibrer finns även i papper. Fast i tämjd och tillplattad form. Papperet agerar förutsägbart. Det är vekt och medgörligt, låter sig kuvas. Man får själv se till att bjuda in slumpen till leken. När jag arbetar med pappersbilder blir det ofta mångskiktade historier. Ett färgmedium intill ett annat, klippta former och figurer, blandade penseltekniker och pennföringar … Jag har en känsla av att jag måste addera fler och fler disparata element till bilden, bygga ut arket till någonting större, för att en spänning ska uppstå. Är det kanske ett återupplivningsförsök? Täljningen är däremot en reducerande process, där allt jag behöver göra är att avlägsna material för att avtäcka vad, eller vem, som döljer sig inuti det ämne jag har för handen.

Clara DackenbergBåde när det gäller teckningar och täljda skulpturer rör jag mig gärna inom en likartad skala. Modellteaterns, klippdockans och figurinens skala. Ett format som å ena sidan förknippas med kitsch och dålig smak – dammiga samlingar av insmickrande prydnadsföremål – men som också har uråldriga anor kantade av religiös tro och rituella ceremonier. Förhistoriska skulpturer av sten, ben och horn. Kultföremål. Gudomligheter och tillbedjare, väktare och vänner. Egyptiska ushabti som gör den döde sällskap på resan in i nästa liv. Sumeriska avgudabilder med överdimensionerade ögon. Kanske är de närmare släktingar än man kan tro till dockskåpets invånare och vår tids massproducerade actiongubbar i plast.

Clara DackenbergDet fascinerar mig vilken lockelse dessa figurer kan utöva på oss och hur benägna vi är att tillskriva dem egenskaper och betydelse. De tycks i sin litenhet, paradoxalt nog, på samma gång greppbara och monumentala. I just den gränstrakt som miniatyrsceneriet inbjuder till – den mellan nipper, lek och gåtfull helighet – vill jag ordna mina världar. Välkommen att besöka dem.

 

Clara Dackenberg

CV Clara Dackenberg

 

Postad i