Annika Wennberg

18 februari – 21 mars 2023

Form utan gräns

Annika jobbar tredimensionellt i framför allt trä på ett utmanande och experimentellt sätt. Fokus ligger på materialet och processen där handens arbete har företräde. I sin praktik strävar hon efter att inte tänka för mycket utan jobbar intuitivt och låter materialet leda arbetet framåt. Hastiga beslut som inte ändras. Annika låter det skissaktiga finnas kvar som friskt syre och jobbar med en berättande röst där nutiden avspeglas utan filter.
annikawennberg.com

Postad i