Anna Åkerström

 

20/8 -20/9 2022

Söderkåkar

Huskroppar och kroppshyddor från Södermalm med omnejd.
Ett pappslöjdsinferno – A Pappocalypse Now!
Anna Åkerstrom

Anna Åkerstrom

 

 

Postad i