Enriqueta Cepeda

 
19 augusti – 12 september 2017

Enrique Cepeda

KRUKOR
rökbränt, svart och vit lera

av Enriqueta Cepeda

Krukan är en universell symbol. I krukor förvarades säden, vinet och vattnet. I lerkrukor tillagades maten över elden. Överallt i världen finns lera och överallt har människan under alla tider använt detta plastiska material.

Det är de gamla ursprungliga metoderna att framställa keramik som intresserar mig och därför bygger jag all min keramik för hand (tummar, ringlar) och sitter aldrig vid en drejskiva. Leran är ett fantastiskt material som villigt låter sig formas av handen. Att långsamt arbeta fram enkla, klassiska former och skapa spänning mellan olika ytor är ett sätt som passar mig. Varje föremål blir unikt och går inte att exakt återskapas.

Jag använder mig av lerans egen färg och egenskaper och arbetar med en svart och en vit lera, båda med mycket chamotte i. Ofta bearbetar jag leran på olika sätt för att få fram kontraster mellan ytorna. På vissa delar skrapar jag fram chamotten som ger en grov, sträv yta och ställer det mot ytor som jag glättar med en sten och polerar blankt med bivax efter bränningen. Det är inte exakthet jag strävar efter utan ett harmoniskt föremål som känns skönt att hålla.

Jag använder även en gammal primitiv teknik, rökbränning som ger spännande resultat. Det är lågbränd keramik, föremålen har endast skröjbränts (1.000 grader) i en elektrisk ugn och därefter bränner jag dem i en öppen eld utomhus. Eldens lågor skapar oförutsägbara mönster, galaxer som ger liv till ytan. Målar med eld kan man säga, en process som jag tycker om.

Jag är autodidakt, min studio/verkstad är på Tjärhovsgatan 10 i Stockholm.

Enrique Cepeda

Hemsida:  enriquetacepeda.carbonmade.com
Instagram: @cepedaceramics

”Arbete är kärlek som gjorts synlig. ”
Kahlil Gibran, Profeten

Postad i