Anette Berglund

 

kapsel_1

 

Raku och grafik

av Anette Berglund

I min utställning vill jag låta två av mina konstnärliga uttryck mötas. Två helt skilda tekniker men där finns ändå moment som påminner om varandra och som tilltalar mig. Slutresultatet går t ex inte att förutsäga helt och hållet för varken raku-keramik eller tryckt grafik. Spänningen inför hur resultatet ser ut och det ganska så fysiska arbetet har metoderna också gemensamt.

Båda teknikerna kräver en given process. I arbetet med keramiken utgår jag från en lerklump som skall formas, torkas, brännas, glaseras och brännas igen i raku-ugnen, läggas i spån, brinna, svalna och slutligen skrubbas rent från sot. Spännande och smutsigt! Raku-metoden går aldrig att styra till 100%.

I grafiken börjar jag med att bearbeta en tryckplåt av t ex koppar, zink, kartong el torrnålsplast. Det gäller att skapa linjer, och former med hjälp av torrnål, kanske etsningar på metallplåtarna. Man limmar på strukturer eller skär i kartong som sedan behöver lackas med shellack flera varv för att tåla infärgning och tryckning.

fagel_1

Plåten skall nogsamt färgas in för att sedan torkas av så att knappt någon färg syns. Nu skall det bara finnas färg i de linjer etc som jag gjort på plåten. Dags för provtryck. Spännande och smutsigt! Men nu gäller rena händer för att lägga plåten och det blötlagda tryckpapperet i tryckpressen. Om jag inte är nöjd med resultatet får jag fortsätta bearbeta min plåt och göra ytterligare provtryck.

Jag hoppas och tror att båda mina uttryckssätt kan komplettera varandra när de sätts sida vid sida. Svärtan och gråskalan, som jag tycker så mycket om, finns i båda teknikerna. Ibland tillsätter jag någon färg för att mjuka upp det strama grafiska uttrycket.

Min inspiration kommer ofta från naturen. Färger, former, mönster och strukturer som jag sett, känt och sedan burit med mig.

Mycket finns kvar att göra …

Läs mer om Anette Berglund här!