Anette Berglund

 
8 maj – 8 juni 2021

Anette Berglund

RAKU – genom rök och eld

Anette Berglund

Leran är min trogna följeslagare sedan många år. I denna utställning visar jag min rakubrända keramik. Under vår och höst ägnar jag mycket tid till raku, som är en gammal primitiv bränningsmetod med ursprung från Japan. Den ”moderna” rakun skiljer sig väsentligt från  originalet. Grunden är densamma då man glasyrbränner utomhus i en primitiv  vedeldad ugn.
I den traditionella rakun lyfts de glödande kärlen ur ugnen och ställs på marken för att svalna.

Anette BerglundI mitt arbete med  raku påverkar jag istället slutresultatet genom att lägga föremålen i tunnor med kutterspån. Genom eld och rök får keramiken en underbar svärta. Glasyrer som innehåller olika typer av oxider kan få skimrande effekter genom att man syre-reducerar glasyren med hjälp av spånet. Jag vet aldrig exakt hur resultatet ska bli, varje objekt blir unikt. Det är alltid lika spännande att skrubba rent de svärtade keramikföremålen och hoppas på en positiv överraskning! Raku-metoden går inte att
styra helt och hållet.
 

Anette BerglundI arbetet inför denna utställning har lusten och impulserna fått styra mig. Att det skulle få vara färgstarkt hade jag dock som ledstjärna. Ofta använder jag mig annars mycket av endast svartvitt, s k naked raku. Det färgstarka mynnade ut i några olika spår. Dels stramt geometriska former, upprepade om och om igen, i olika konstellationer. Många tillsammans bildar de en enhet.

Ett antal drejade kärl finns också med. Drejskivan
är ett viktigt redskap i min skapande process.
Jag hamnar ofta i ett meditativt tillstånd när jag provar mig fram till former som blir unika eller upprepas till en serie.

Raku betyder glädje, lycka, behag. Jag hoppas att ni besökare kommer att känna av det!
 

Anette Berglund

Anette Berglund

CV Anette Berglund