Woo-Bock Lee

 

27/4 – 26/5 2024

Transit 2

Det finns inget svårare än det enkla, klara och rena. Woo-Bock Lees meditativa och känsliga bilder där de enklaste detaljer kan ge oss oanade dimensioner får oss på ett omvälvande sätt att bättre förstå oss sjäva och den värld vi befinner oss i.

Livet är en transithall, där vi passerar blixtsnabbt, med vårt minnesbagage, vår magiska historia, våra upplevelser, drömmar och de skatter vi söker långt bort för att sedan finna  på vår tröskel. Evangelierna och alla religoners heliga texter skrevs i exil, i sökandet efter Gud, efter tron som kunde föra folken vidare, efter en ort som de kringirrande själarna på jorden kunde vallfärda till. Våra förfäder visste inte, och inte heller vi vet, vad Gud väntar sig av våra liv-det är i sådana ögonblick som böckerna skrivs och tavlorna målas, för vi vill inte och vi kan inte glömma vilka vi är.

Woo-Bock Lees verk bygger länkar mellan öst och väst mellan den gamla och den nya tiden.  Det uråldriga materialet skapar själva bilden och hennes bilder strävar efter den absoluta harmonin.

På alla jordens språk finns ett talesätt med samma innebörd: ”Vad ögat inte ser, det känner inte hjärtat”. Man hävdar att ingenting kan vara mer felaktigt än detta: ju längre bort, desto närmare hjärtat är känslorna som vi försöker kväva och glömma. Om vi lever i exil vill vi bevara vart enda litet minne av våra rötter.

Woo-Bock Lees utställning berör. Hennes bilder påminner oss om att hjärtat känner det ögonen inte ser.