Vanvöridiga skåp

Det här är berättelsen om Henrik Brolin, som fick en urtidsstock i sin ägo och därefter, med skicklighet och humor utvecklade ett säreget konsthantverk.