Ekaterina Sisfontes

 

29/4 -28/5 2023

TimeLess

Skapandet av smycken av forntida människor är en av de första manifestationerna av medveten mänsklig aktivitet. Liksom ockra hällmålningarna är det de som ger en nedräkning till början av vår civilisation. Smycken, trots den uppenbara bristen på deras praktiska nödvändighet för överlevnad, förblir en viktig aspekt av mänskligt liv och aktivitet.


Smycken betonar status och smak av en person. Berätta om dess historia och möjligheter.
I många år har jag funderat om smyckeshantverket. För mig är tillverkningsmaterialen inte lika viktiga som föremålets form, proportioner och koncept. Smycken för mig är inte en accessoar utan ett konstverk och därmed blir de Tidlösa.

Postad i